a_171-300x213Tekes on aloittanut uutena rahoitusmuotona pilotti- ja demorahoituksen, joka on tarkoitettu kaupallistamisvaihetta lähestyville yrityksille. Tämä on odotettu uudistus, jolla varmistetaan esimerkiksisuunnittelupöydällä olevan innovaation käytännön toimivuus.

Innovatiivisten ratkaisujen kaupallistaminen mahdolliseksi kaikenkokoisille yrityksille

Rahoituksen avulla yritys voi testata tuotteen tai palvelun hyötyjä ja toimivuutta yhdessä käyttäjien tai mahdollisten asiakkaidensa kanssa. Toimiva pilotti tai asiakasreferenssi on usein edellytys uusien innovatiivisten ratkaisujen kaupallistamisessa.

Pilotti- ja demorahoitus on lainaa ja Tekesin laina myönnetään ilman vakuuksia. Jos pilottiprojekti epäonnistuu, osa lainasta voidaan jättää perimättä takaisin. Lainasta voi nostaa osan projektin alkaessa ja loput pilotin edetessä.

Pilotti- ja demolaina on tarkoitettu kaikenkokoisille yrityksille, eikä sillä ole toimialarajoituksia. Mahdollisuuksia on tunnistettu erityisesti digitaalisuudessa eri toimialoilla sekä biotaloudessa ja cleantechissa. Myös palveluliiketoiminnassa on paljon potentiaalia. Rahoitus sopii sekä nopeisiin pilotteihin (esim. ohjelmistoalalla) että pitkiin kehitysprosesseihin (esim. energia- tai prosessiteollisuudessa).

Pilotti- ja demorahoituksella Tekes pyrkii osaltaan siihen, että pilottihankkeet ja kokeilut saadaan liikkeelle. Uuden lainamuodon avulla innovaatiot saadaan maailmalle nykyistä nopeammin ja tehokkaammin.

Pilotointi- ja demonstraatioprojektin kustannuksiin voi sisällyttää

  • maa-alueiden, rakennusten sekä koneiden ja laitteiden osalta projektin aikaiset vuokrat tai poistot
  • materiaali ja tarvikekustannukset
  • kohteen suunnittelukustannukset
  • pilotoinnin aikaiset käyttökustannukset
  • pilotti- tai demonstraatioprojektiin liittyvän tutkimus- ja kehitystyön kustannukset
  • tuotteistamispalvelut.

 Laina on tarkoitettu yli 100 000 euron kehittämiskokonaisuuksiin.

Rahoitustasot määräytyvät yrityksen koon mukaan. Pk-yritykset voivat saada lainaa 50 – 70 prosenttiaprojektin kustannuksista.

Haluatko lisätietoa tästä rahoitusmuodosta? Klikkaa tästä. (Sivun latautuminen saattaa kestää hetken.)