Vieraskynä: Irina Solonova, Ruspro Group

Vuoden 2014 syksyllä toteutimme tutkimuksen selvittääksemme, millaisia mahdollisuuksia ulkomaisille yrityksille löytyy Venäjän eri toimialoilta. Huolimatta hankalasta taloudellisesta ja poliittisesta tilanteesta venäläiset jatkavat edelleen syömistä, juomista, töissä käymistä, investoimista ja kouluttautumista. Kaupallisten ja valtiollisten tahojen budjeteista osoitetaan rahaa teknologian kehittämiseen ja toimialarajat ylittävään yhteistyöhön. On mahdotonta väittää, että tilanne olisi sata prosenttisesti ”business as usual”, mutta liiketoiminta jatkuu.

Tunnistimme tarpeita etenkin seuraavissa segmenteissä: rakentaminen ja energiatehokkuus, ICT, koulutus ja terveydenhuolto.

Coming-Soon-to-a-Social-Media-Platform-Near-You-Native-Ads-1024x612

Energiatehokas rakentaminen

Energiatehokkuuden alalla Venäjällä tapahtuu. Venäjä on kehittämässä rakennuksille omaa energiatehokkuusstandardia nimeltään GreenZoom. Standardien kehittämisen ohessa luotiin lista teknisistä ratkaisuista, jotka ovat välttämättömiä alan kehitykselle Venäjällä. Listaa täydennetään nyt mahdollisilla energiatehokkaiden ratkaisujen toimittajilla. Jatkossa tätä listausta tullaan jakamaan kirjan muodossa Venäjän rakennusalan toimijoille. Pohjoismaisille yrityksille tämä luo mielestämme ennen kaikkea mahdollisuuksia omien energiatehokkaiden ratkaisujen soveltamiseen venäläiseen ilmapiiriin ja mentaliteettiin.

Rakennusprojektien suunnittelu ja johtaminen

Rakennusala on edelleen kasvussa Venäjällä, erityisesti Pietarissa, huolimatta jatkuvasta ylituotannon uhasta. Johtavien rakennusliikkeiden vuosittaiset rakennusvolyymit ovat 100 000 – 1000 000 neliömetriä. Jatkuva trendi on 10-500 hehtaarin tonttien kaavoittaminen monipuoliseen käyttöön: asunnoiksi, kaupallisiksi tiloiksi ja julkisille palveluille. Juuri tällaisissa projekteissa tarvitaan osaamista rakennusprojektien suunnittelusta ja johtamisesta. Arkkitehdeille ja suunnitteluyrityksille on paljon käyttöä. Pietarissa kaupunkikehitystä koskevaan lainsäädäntöön on tehty muutoksia historiallisten rakennusten turvaamiseksi keskustassa toteutettavissa hankkeissa. Tarvitaan siis tietoa ja kokemusta hauraan historiallisen rakennuskannan käsittelystä; eurooppalaisia teknologioita ja toimittajia.

Nykyaikaiset koulutusratkaisut

Koulutusjärjestelmän uudistukset jatkuvat Venäjällä ja vaativat vanhemmilta entistä enemmän osallistumista koulutusprosessiin. Toteutusvaiheessa on valtiollisten koulujen modernisointiohjelma ja myös yksityisten koulujen kehitystä tuetaan. Kaikki mahdollisuudet tulla näille markkinoille ovat auki ulkomaisille yrityksille.Tarvetta on opettajien jatkokoulutusohjelmien koulutusmateriaaleille, lapsille suunnatuille nykyaikaisille leikkiä ja oppimista yhdistäville ”edutainment”-tyyppisille opetusmateriaaleille, sekä vammaisille ja lahjakkaille lapsille suunnatuille erityisohjelmille. Lisäksi ammattikoulutukseen kaivataan uusia ratkaisuja. Oppilaitosten johtamisen osaamiselle on myös kysyntää.

Kaikki robottiteknologioihin tai teknisten tietojen ja taitojen kehittämiseen liittyvä saa tukea ja uusia rahoituksen lähteitä. Koulutuksessa hyödynnettävä robottiteknologia on yksi alue, jossa pohjoismaiset yritykset voisivat tehdä itseään tunnetuiksi, etenkin ryhtymällä yhteisprojekteihin venäläisten kehittäjien kanssa. Tarvitaan design-ratkaisuja, robottitekniikkaa käsittelevien opetusohjelmien kehitystä eri ikäryhmille (esikoululaisille, koululaisille ja aikuisille). Olisi mielenkiintoista järjestää yhteisiä kilpailuja robottitekniikassa Venäjällä ja Suomessa.

Terveydenhuollon palvelut ja logistiikka

Erikseen on syytä nostaa esiin terveydenhuollon tarpeet, jotka nousevat viimeaikaisista lakiehdotuksista. Terveydenhuollon painopiste on siirtymässä valtion klinikoilta ja sairaaloista kaupallisille toimijoille. Syntyy uusia mahdollisuuksia yrityksille, jotka ovat erikoistuneet sairaaloiden, poliklinikoiden ja perhelääkäreiden vastaanottojen pyörittämiseen. Terveydenhuoltoon liittyvän logistiikan tehokas organisointi, modernisointi ja hyödyntäminen on myös kysymys, jota ratkotaan tulevina vuosina ja joka vaatii osaamista palveluntarjoajilta.

Tietotekniset ratkaisut tehostamaan jokapäiväistä elämää

ICT-alalla tarvitaan tulevaisuudessa valmiita teknisiä pakettiratkaisuja vastaamaan nykyaikaisen elämän vaatimuksiin ja ihmisten toiveeseen optimoida päivittäiset rutiininsa.

Tuotannon siirto Venäjälle on rohkeiden ratkaisu

Mutta: kysyntä ja mahdollisuudet ovat eri asioita. Myydäkseen Venäjällä on muutettava pelin luonnetta. Jo viitisentoista vuotta olemme seuranneet, kuinka eurooppalaiset ja aasialaiset tulevat Venäjän markkinoille suunnilleen samanlaisella taktiikalla – riskejä minimoiden. Aluksi etsitään paikallinen jakelija tai diileri. Muutaman työntäyteisen vuoden päästä avataan oma edustusto, joka myy tavaraa suoraan omasta varastosta. Vasta kolmas askel on oman tuotannon avaaminen Venäjällä.

Nykyinen poliittinen ja taloudellinen tilanne pakottaa toimimaan nopeammin: jos haluat myydä Venäjällä, täytyy avata tuotanto Venäjälle tai etsiä mahdollisuuksia tuotantoyhteistyöhön venäläisten yritysten kanssa. Näin toimi esimerkiksi espanjalainen makkaravalmistaja Casademont, joka vei markkinoita Atrialta ja Valiolta avatessaan Moskovan lähellä sijaitsevassa tehtaassaan uuden tuotantolinjan, joka mahdollistaa myös juuston tuotannon. Todennäköisesti juuri tuotantoyhteistyö on tulevaisuudessa se tie, jonka valitsevat rohkeimmat ulkomaiset yritykset. Venäjän markkinat odottavat uusia pelaajia.

Mikä Sinua kiinnostaa Venäjän markkinoilla? Vastaa kyselyyn –> Klikkaa tästä

Industria auttaa saamaan jalansijaa Venäjän muuttuneilla markkinoilla yhteistyössä Ruspro Groupin kanssa.