shutterstock_266688119Ajan Lukko Oy on vuonna 1970 perustettu lukitus- ja turvallisuusalan ammattilainen. Yrityksen palvelut kattavat lukituksen, sähköisten turvajärjestelmien sekä ovi- ja porttiautomatiikan lisäksi mm. ovipuhelinjärjestelmät, kulunvalvonnan, hälytinlaitteet sekä erilaiset kameravalvontaratkaisut. Keskeisinä asiakkaina ovat yritykset, laitokset, teollisuus, rakennusliikkeet ja yksityishenkilöt. Ajan Lukko Oy:n liikevaihto kuluneella tilikaudella oli 3 m€ työntekijöitä 23 kpl.

Ajan Lukko Oy:n avainhenkilöt määrittivät tulevaisuuden tahtotilakseen kannattavan kasvun, uudistumisen ja tarjottavien palvelujen kehittämisen. Näitä tavoitteita lähdettiin työstämään yhteistyössä Industria Oy:n asiantuntijoiden kanssa laadittavan strategiaprosessin avulla. Prosessin aikana käytiin läpi yhdessä valitut analyysityökalut ja muodostettiin näiden tulosten pohjalta Ajan Lukko Oy:n strategiset kehittämisprojektit. Merkittävimmäksi nousseelle kehittämisprojektille haettiin TEKESiltä rahoitusta ja myös tämän hankkeen toteutuksessa hyödynnettiin Industrian osaamista. Hankkeen lopputuloksena kehitettiin yrityksen palveluliiketoimintamallia uudeksi TURVAKSI ® -konseptiksi.

”Industrian asiantuntijoiden ohjauksessa strategiatyömme oli määrätietoista oman tilamme analysointia  ja eri vaihtoehtojen pohdintaa. Visuaaliset työkalut helpottivat omaksumaan eri analyysien merkityksen ja toimivat myös jalkautuksen apuna. Meille oli myös tärkeää, että sama asiantuntija oli apunamme jatkoprojektissa tuntien ennestään jo yrityksemme ja hankkeen taustoja. Olemme erittäin tyytyväisiä Industrialta saamaamme palveluun, toteaa toimitusjohtaja Ari Karjalainen.