Pienikokoisten omakotitalojen kysyntä kasvaa ja samalla kaupunkien asuinrakennetta halutaan tiivistää. Asiakkaamme kiinnostui tästä trendistä ja otti yhteyttä Industriaan. Projektin tavoitteena oli selvittää minitalojen todellista kysyntää tutkimusta varten rajatulla alueella ja muotoilla asiakkaalla jo olevasta ideasta tarkempi, sekä tuotteen että palvelun sisältävä konsepti.

”Annoimme Industria Oy:lle tehtäväksi selvittää minitalo-innovaatiomme toteutuksen edellytyksiä ja muotoilla sen konsepti. Industria ja konsultti Mirka Nalimova tarttuivat hankkeeseen ripeästi ja asiantuntevasti. Huolehtivat erinomaisesti tausta-aineiston hankinnasta ja auttoivat meitä keskittymään omassa suunnittelutyössämme enemmän asiakasnäkökulmaan teknisten detaljien ja toteutusratkaisujen ohella”, kertoo ETC Oy:n toimitusjohtaja Ahti Mustapuro.

Industrialla lähdimme toteuttamaan projektia asiakaslähtöisestä näkökulmasta. Toteutimme aluksi kyselyn valitulle kohderyhmälle. Kyselyllä selvitettiin kohderyhmän halukkuutta ja mahdollisuuksia minitalon rakentamiseen sekä minitaloa ja siihen liittyvää palvelua koskevia preferenssejä. Vastauksien pohjalta muodostettiin kaksi erilaista asiakaspersoonaa ja valittiin osallistujat työpajaan.

Työpajassa kymmenen potentiaalista asiakasta pääsi ryhmissä muotoilemaan unelmiensa minitaloa ja sen hankintaan ja pystytykseen liittyvää palvelukokonaisuutta. Työpajan tuloksista ja sen aikana syntyneistä keskusteluista saimme paljon materiaalia ja ideoita minitalokonseptin muotoiluun. Samalla tarkentui käsitys siitä, onko suunnitellulle ratkaisulle lähitulevaisuudessa riittävästi kysyntää ajatellulla alueella. Valmista konseptia testattiin vielä myöhemmin työpajan osallistujilla.

”Konseptin menestyksen edellytykset selkenivät projektin ansiosta. Selvitystyöhön lisättiin jopa loppuasiakkaiden kanssa toteutettu työpaja, jossa konseptia hiottiin asiakkaiden kanssa. Tämä osio antoi lisätietoa innovaatiomme kehittämiseen. Industria Oy:n konsultti veti todella tyylikkäästi vaikean workshop-tilaisuuden. Siitä saatu aineisto yhdessä heidän toteuttamansa asiakaskyselyn kanssa selvitti asiakasodotukset konseptimme osalta. Olemme tyytyväisiä tehtyyn työhön”, Mustapuro kertoo.