”Säästetty on sekä aikaa että rahaa.” Satu Lipsanen, toimitusjohtaja

Lipa-Betonin tehdas paloi v.2004, jonka jälkeen tehtaan koko tuotantomalli uusittiin. Tehokkuutta tuotantoon saatiin lisää tuotantolinjastolla.

V.2012 Lipa-Betonissa kartoitettiin uudet tekniikat ja ICT-teknologiat , joilla voitaisiin tukea yrityksen asemaa ja kasvua toimialalla. Toimintamalli tietotekniikan hyödyntämiselle osana liiketoimintaa luotiin.

Puolen vuoden aikana kilpailutettiin sekä talous- että tuotantopuolen järjestelmät. Tällä hetkellä tuotannonohjausjärjestelmä on koeajossa ja koekäyttö alkaa lähiviikkoina. Myös koko viime talvi on työstetty talousohjelmaa.

”Uskon, että mutu-tuntumalla olisimme tehneet vääriä valintoja”, Lipsanen sanoo.”Eri asia on mitä halutaan, tarvitaan ja mikä sitten meille parhaiten soveltuu. Kahden laajan kehitysprojektin samanaikainen läpivienti on ollut haasteellista, mutta todellisia säästöjä on kuitenkin Lipsasen mukaan tehty. ”Säästetty on sekä aikaa että rahaa.”

Lipa-Betonin työnjohtaja on ollut myös mukana Mikkelin Tuotantopäällikkövalmennuksessa 2012. Kurssi sai yritykseltä kaikin puolin hyvät arvosat, mutta erityisesti esille nostettiin muut kurssilaiset ja verkottumisen hyöty; ideoiden ja asioiden jakaminen kollegoiden kanssa.

Lipa-Betonilla on tehty myös Extended Disc –henkilöanalyysejä muutosjohtamisen tukena. Organisaatiomuutosten, kuten henkilövaihdosten, työn sisällön muutosten ja vastuualueiden muuttumisen myötä analyysit koettiin tarpeelliseksi. Ne selvittivät haasteita, joita ihmisten erilaisuus kokonaistoimivuuden kannalta aiheuttaa.

Analyysien kautta Lipsasen omat tuntemukset kipukohdista vahvistuivat.

”Ulkopuolinen mentori herättelee kysymyksillään ja pakottaa miettimään niitä epämieluisiakin asioita, joita itse helposti saattaa vältellä. Meillä oli ryhdyttävä parantamaan tiettyjä asioita.”

 Lisää yrityksestä

Lipa-Betoni on v.76 perustettu elementtitehdas Naarajärvellä. Yrityksen henkilöstömäärä on tällä hetkellä 20 ja liikevaihto 7 milj. euroa.

Yritys on läpikäynyt kaksi sukupolvenvaihdosta vuosina 85 ja 91.

Lipa-Betonilla on Mikkelin seudulla pari kilpailijaa, mutta päämarkkinat ovat kuitenkin

Pk-seudulla ja Jyväskylässä. Maantieteellisestä välimatkasta huolimatta yritys on anastanut oman siivunsa erittäin kilpailluilla rakennustuotemarkkinoilla.

Yhteystiedot: Satu Lipsanen, toimitusjohtaja,  DI, MBA

 www.lipa-betoni.fi