”Tuotanto ja varastointi saatiin vastaamaan tämän päivän tarpeita”,  Jukka Kokkonen, toimitusjohtaja

Mikemetin liiketoiminnallinen kehittäminen lähti liikkeelle heidän oman asiakkaansa kautta IT-ratkaisujen yhteydessä vuonna 2011. Mikemet liittyi mukaan tähän asiakasyrityksen pilottihankkeeseen. Samassa yhteydessä arvioitiin yrityksen tila ja kehityskohteen. Seuraavana steppinä yrityksen omaa tekniikan tasoa ja kokonaisuutta mietittiin eAskeleen avulla 2012. Lopputuloksena päätettiin vaihtaa toiminnanohjausjärjestelmä tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi.

Toutannon kuormitus haluttiin saada paremmin haltuun ja samalla saatiin parempi näkyvyys omaan kustannusrakenteeseen ja taloushallintaan. ”Tuotanto ja varastointi saatiin vastaamaan tämän päivän tarpeita”, kertoo Jukka Kokkonen.

ERP-hankkeen aikana kehitettiin ohjausjärjestelmien käyttöönoton ja yrityksen toimintaprosessien arviointien lisäksi tiimiyttämisen ja kannustusohjelman kehittäminen. Henkiläkuntaa koulutettiin uusein prosessien, käytäntöjen ja auditointien sisäänajossa sekä ohjaustyökalujen soveltamisessa.

 

”ERP-hankkeessa tarvitsimme ulkopuolista arvioijaa, joka ei edusta mitään tiettyä järjestelmää vaan antaa puolueettoman näkemyksensä.”

Myös henkilöstön johtamista kehitettiin arvioimalla Osallistuva ohjaaja –konsepti, jonka tarkoituksena oli voimaannuttaa työntekijä kuntoutusprosessissa tutkimustyön tuloksena.

”Tärkeää on saada ulkopuolista kokonaisnäkemystä yrittämiseen ylipäänsä. Sitä helposti sokeutuu omille ajatuksille. Asiantuntijalla on yriyksessä erilainen asema ravistella ajatusmaailmoja rankallakin kädellä, kyseenalaistaa kokonaisuuksia ja tuoda esille sekä huonoja että niitä hyviä puolia.”

Lisää yrityksestä

Mikemet on alihankintaan ja sopimusvalmistukseen erikoistunut yritys, joka palvelee neljällä toimialalla: päätoimialanaan metalli eli ohutlevystä valmistetaan elektroniikkateollisuudelle moduläärisiä kokoonpanoja. Muita toimialoja ovat puu, tekstiili ja kokoonpano. Henkilökuntaa yrityksessä on viitisenkymmentä ja liikevaihto 4 milj.euroa.

Yritys on alallaan uranuurtaja; henkilökunnasta löytyy sekä kuntoutusohjaajia että pitkän teollisen linjan ammattilaisia. Mikemet on sosiaalinen yritys, joka tuottaa asiakkailleen lisäarvoa mm.yhteiskuntavastuun muodossa.

Parhaillaan Mikemetissä ollaan kehittämässä yrityksen liiketomintaprosessien sisäistä arviointia ja auditointia.

Yhteyshenkilö: Jukka Kokkonen, toimitusjohtaja

www.mikemet.fi