“Asiakkaiden laatuvaatimukset lisääntyvät koko ajan. On pakko kiristää myös omia, jotta pysytään kilpailussa mukana.” Markku Hiiri, toimitusjohtaja 

Industrialla ja Viteralla on yhteinen historia; vuosien saatossa on tehty useita eri yhteisprojekteja. Alkuvaiheen Tuotantopäällikkövalmennuksessa itse mukana ollut Markku Hiiri, silloinen tuotantopäällikkö nykyinen toimitusjohtaja sai ensi kosketuksen Industriaan. Myös nykyinen tuotantopäällikkö on käynyt vastaavan tuotantopäällikkökoulutuksen.

Viterassa on kartoitettu ja kehitetty laatujärjestelmää. Laatuprojekti osoittautui haasteelliseksi yrityksen avainhenkilön vaihduttua kaksi kertaa. Laatukäsikirja on saatu kuitenkin paperille. Laatujärjestelmää ei ole sertifioitu vaan se on asiakkaiden auditoima (mm. Rautaruukki).

Lisäksi Viteran kanssa on mietitty uusia tuotteita ja tuoteryhmiä.

Seuraavana on vuorossa kantavien rautarakenteiden sertifiointi. Muutoin ollaan tilanteessa, jossa mastoja ei voida tehdä ellei asiakkaalla ole CE-merkintää, jonka kautta mastojen valmistusta valvotaan.

Lopputuloksena sekä tuotteiden että toiminnan laatua on parannettu merkittävästi.

Asiakkaiden laatuvaatimukset ovat lisääntyneet koko ajan, joten on pakko kiristää omia kriteerejä, että pysytään mukana asiakkaiden kiristyvässä vaatimustasossa. “Seppo Leppälän kanssa työ on edennyt joustavasti ja Seppo painostanut meitä asioiden eteenpäin viemisessä.”

Lisää yrityksestä

Vitera valmistaa teräksestä ja erikoismateriaaleista sekä komponentteja, että valmiiksi kokoonpantuja rakenteita asiakasyrityksilleen vientiin ja Suomen markkinoille.

Viteran vahvuutena on joustavuus. Tarvittaessa voimme toimittaa suuriakin kokonaisuuksia myös asennettuna. Organisaatiomme ansiosta meillä on valmius vastata myös asiakkaan nopeaan tarpeeseen.

Tuotantotoiminnassa työskentelee n. 20 henkeä. Tuotannon lisäksi yrityksellä on omaa suunnittelua.

Yhteyshenkilö: Markku Hiiri, toimitusjohtaja

www.viterasteel.com