Industrian koulutukset ja valmennukset on tarkoitettu pk-yritysten avaintehtäviin siirtyville tai niissä jo toimiville henkilöille. Osallistujia voi olla 10-15 eri yrityksestä tai se voidaan räätälöidä yrityskohtaisesti. Ohjelman tavoitteena on kehittää pk-yritysten toiminnasta vastaavien henkilöiden osaamista koko yrityksen kannattavan kehittymisen näkökulmasta.

Mitä valmennukset tarjoavat osallistujalle

Ohjelmat koostuvat tyypillisesti yhteisistä valmennuspäivistä ja yrityskohtaisesti räätälöitävistä asiantuntijapäivistä. Valmennuksen sisältö käsittää luentoja, alustuksia, workshoppeja sekä ohjattuja ryhmä- ja kotitöitä, joita tehdään myös verkossa projektiportaalimme avulla. Koulutuksen aikana järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös yritysvierailuja / benchmarking-käyntejä.

 

Tulevat valmennukset:

 

Olemme mukana OPPIA.fi -koulutusportaalissa, jonne päivitämme jatkuvasti valmennustarjontaamme. Ajantasaiset sisällöt, ajankohdat ja valmennuspaikkakunnat löydät OPPIA.fi -sivuilta: https://www.oppia.fi/courses

Alla esimerkkejä viimeaikaisista valmennuksistamme. Toteutamme jatkuvasti vastaavan sisältöisiä valmennuskokonaisuuksia räätälöityinä myös yrityskohtaisesti, joten ole yhteydessä meihin, niin suunnitellaan yhdessä tarpeisiinne sopiva valmennus.

Myyntikompetenssien arviointi ja kehittäminen (3 pv)

Tunnistatko vahvuutesi ja kehittämiskohteesi myyjänä? Valmennukseemme osallistuja saa itsearviointiin perustuen syvällisen käytännönläheisen kuvauksen, miten hän tällä hetkellä toimii menestyksellisessä myyntityössä tunnistetuissa 18:ssa kriittisessä kompetenssissa. Analyysit laaditaan uudella käänteentekevällä Myyntikompetenssien arviointityökalulla – FinxS MKA:lla.

Onnistu vuorovaikutuksessa – tiimityössä, myynnissä ja asiakaspalvelussa (1 pv) 

Luontainen käyttäytymistyylimme ohjaa toimintaamme työssä ja sen ulkopuolella. Tunnistamalla oman ja kollegasi käyttäytymistyylin löydät omat vahvuutesi, kehität vuorovaikutustaitojasi ja ihmisten erilaisuuden ymmärtämistäsi. Valmennuksessa saat henkilökohtaisen Extended DISC® raportin, joka toimii erinomaisena työkaluna löytöretkellä omaan itseesi.

Erottaudu kilpailijoistasi Sinisen meren strategian työkaluilla (1 pv)

Ovatko toimialasi yritysten tarjonta ja toimintatapa likipitäen samaa kuin oman yrityksesi? Tuntuuko, että strategiatyö nykyisellä tavallanne ei tuota mitään uutta? Hae potkua strategiatyöhönne ja liiketoimintanne uusiutumiseen tämän valmennuksen avulla. Tutustumme Sinisen meren strategian konseptiin ja sen keskeisiin työkaluihin.

 

Esimerkkejä toteutetuista valmennuksista:

  • Tuotannon esimiehille tarkoitetut valmennusohjelmat (perustana pk-yrityksille suunnatut legendaariset Industrian Tuotantopäällikköohjelmat)
  • Myynnin valmennusohjelmat
  • Esimiestyön kehittämiseen tähtäävät valmennukset
  • Kansainvälistymiseen tähtääville yrityksille tarkoitetut ohjelmat (esim. yhteistyössä Finpron kanssa järjestetyt valmennukset osana Maritime and Offshore from Finland -kasvuohjelmaa.
  •  Yhteistyössä ELY-keskusten kanssa Industria on ollut mukana puitesopimustoimittajana ”Talous ja tuottavuus”- sekä ”Markkinointi ja asiakkuudet” -koulutuksissa eri puolilla Suomea pidetyissä tilaisuuksissa.

Valmentajat ja osallistujat

Valmennuskokoonpanoon kuuluvat Industria Oy:n kokeneet ammattilaiset, jotka painottavat käytännönläheistä lähestymistä.

Jari Valtonen, toimitusjohtaja +358 50 5745 654