Arvot

Industria on käytännönläheinen ja kokenut liikkeenjohdon asiantuntija. Tähtäämme kaikessa toiminnassamme tyytyväiseen asiakkaaseen ja meille paras asiakastyytyväisyyden mittari on se, että meistä tulee luotettu kumppani asiakkaallemme.

Asiakkaamme ovat meille tärkeitä ja haluamme tuottaa merkittävää lisäarvoa, korkealaatuista palvelua ja auttaa asiakastamme menestymään.

Osaavat ja motivoituneet henkilöt sekä yhteistyökykymme auttavat asiakkaitamme saamaan parhaan hyödyn palveluistamme. Kaikki tekemämme työ perustuu 100% luottamukseen.

Me uskomme, että paras hyöty asiantuntemuksestamme saadaan kuuntelemalla asiakasta ja vastaamalla asiakkaan todellisiin tarpeisiin.

Me uskomme luoviin ratkaisuihin, ja hyödynnämme niin omaa kuin verkostomme asiantuntemusta niiden toteutuksessa.

Me otamme vastuun tekemisestämme. Tarkkailemme työmme laatua sisäisesti ja mittaamme asiakastyytyväisyyttä – ja parannamme toimintaamme jatkuvasti.

Me uskomme, että hyvä ja kannustava henki omassa toiminnassamme näkyy myös asiakkaiden tyytyväisyytenä.

Olemme olemassa, koska kykenemme vastaamaan haasteisiin.

Riippumattomuus

Tehtävämme on aina tuottaa asiakkaillemme laajempia näkökulmia ja kokemuksiamme. Tämä onnistuu koska emme ole sitoneet itseämme mihinkään palveluun, tuotteeseen, kumppaniin tai konseptiin. Toimintaideamme on aina hakea asiakkaalle objektiivisesti paras vaihtoehto.

Meillä kuitenkin on vakiintuneita yhteistyökumppaneita ja luottotoimittajia.  Nekin suhteet perustuvat saatuihin hyviin kokemuksiin ja ennalta tunnettuihin työmalleihin, jotka edistävät asiakasprojektien tehokasta läpimenoa.

Olemme mukana monissa verkostoissa ja erilaisissa yhteistyöketjuissa. Näin saamme ensikäden tietoa ja ymmärrystä kehityksen signaaleista jo kauan ennen kuin asioista kirjoitetaan lehdissä. Asiakkaamme arvostavat tätä tietoa ja sen mukanaan tuomaa ymmärrystä.