edlogo

Extended DISC on suomalainen vuonna 1994 perustettu yritys, jolla on toimintaa yli 50 maassa. Yrityksen kehittämä Extended DISC® -järjestelmä on www-pohjainen analyysityökalu, joka  ainutlaatuisella tavalla yhdistää liikkeenjohdon ja käyttäytymistieteen teoriat tämän päivän johtamisen käytännön tarpeisiin.

Extended DISC® -järjestelmän avulla selvitämme haastateltavan henkilön luontaista käyttäytymistyyliä. Analyysit toimivatkin apunamme esimerkiksi silloin, kun asiakkaamme tarvitsevat rekrytoinneissaan apua oikean henkilön valintaan tai tietoa organisaationsa kehittämiseen.  Extended DISC® tarjoaa monipuolisen ja tehokkaan tavan kerätä ja hyödyntää informaatiota sekä ihmisistä että organisaatioista. Niiden avulla saadaan oikeaa tietoa henkilöstön ja organisaatioiden kehittämiseksi. Koko analyysi räätälöidään yrityskohtaisesti siten, että se parhaiten tukee päätöksiä kulloinkin käsillä olevassa konkreettisessa tilanteessa, kuten esimerkiksi:

  • Rekrytointi
  • Esimiestyöskentelyn kehittäminen
  • Organisaation kehittäminen
  • Myyntivalmennukset
  • Itsensä kehittäminen

http://www.extendeddisc.fi

 

FinxS Myyntikompetenssien arviointityökalu on yhteistyössä Extended DISC International Ltd:n ja Sandler Trainingin (USA) kanssa kehitetty menetelmä myyntityössä tarvittavien taitojen arvioimiseksi ja kehittämiseksi. Sen avulla tuotetaan itsearviointiin perustuen monipuolinen kuvaus siitä, miten henkilö tällä hetkellä toimii myyntiprosessin eri vaiheissa. 

Arvioinnin lopputuloksena saatava raportti on oiva väline kehittää myyjän henkilökohtaisia valmiuksia yhdessä valmentajan tai mentorin kanssa. Raportit antavat myynnin johdolle selkeän kuvan myyjien kehittämistarpeista ja toimivatkin näin apuna niin päivittäisessä myynnin johtamisessa kuin pitkäjänteisenä myyntityön kehittämistyökaluna.

 

  • Tunnistatko vahvuutesi ja kehittämiskohteesi myyjänä?
  • Mistä elementeistä vahvuutesi koostuvat?
  • Mitä asioita kannattaisi ensimmäisenä kehittää?
  • Miten voisit saada entistä parempaa vastinetta myyntiponnisteluillesi?

 

FinxS Myyntikompetenssien arviointi auttaa löytämään vastauksia yllä oleviin kysymyksiin. Se on käänteentekevä väline myyntiin liittyvien kriittisten kompetenssien tunnistamiseen ja niiden kehittämiseen. Arvioinnin tehokkuus perustuu sen kykyyn tuottaa käytännönläheistä ja samalla riittävän syvällistä tietoa myyjän tavasta toimia myyntiprosessin eri vaiheissa. Se on suunniteltu niin rekrytoinnin kuin kehittämisenkin tueksi.
FinxS Myyntikompetenssien arviointi on tarkoitettu henkilöille, joilla on jo kokemusta myyntityöstä. Siihen vastaaminen tapahtuu verkossa vastaamalla 99 myyntitilanteita kuvaavaan väittämään vieden aikaa noin puolisen tuntia. Arviointi tuottaa henkilökohtaisen noin 30-sivuisen raportin, joka auttaa oman kehityssuunnitelman laatimisessa.