SCM_kuva

Käytämme erityisesti talouden ja tuottavuuden analysoinnissa SCM Best Oy:n kehittämiä työkaluja, jotka perustuvat toimintolaskennasta tuttuihin menettelyihin. SCM Best Oy:llä on näistä yli kolmen vuosikymmenen kokemus.

Esimerkkejä eniten käyttämistämme analyyseistä:

Facts & Figures – Kustannusten kartoitus. Työkalun avulla selvitämme tilaus-toimitusketjun työmäärät ja kustannukset. Analyysin avulla voidaan tutkia tuotteiden ja asiakkaiden todellisia kannatuslukuja ja parantaa varaston kiertoa sekä alentaa ostokustannuksia.

SCM Keyfigures- Uusi näkökulma yrityksen menestystekijöihin. Työkalun avulla mitataan työn ja pääoman tuottavuutta ja kertovat yrityksen liiketoiminnan onnistumisesta. Avainluvut esitetään 3-5 vuoden jaksolta ja niistä saa heti hyvän kuvan siitä, mihin liiketoiminta on kehittymässä Vertailuun voi valita mitä tahansa suomalaisia yrityksiä, sillä tiedonlähteenä on julkiset tilipäätöstiedot Suomen Asiakastieto Oy:ltä. Analyysi soveltuukin näin ollen hyvin kilpailijakartoitukseen.

 
http://www.scmbestpractice.com/